Home / Rating Phim / Tổng hợp rating bộ phim Hoa kiếm Hwarang

Tổng hợp rating bộ phim Hoa kiếm Hwarang

Share now~Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Rating từng tập phim
TNmS Ratings AGB Nielsen
Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul
Rating Tập Special (NR) (NR) 2.0% (NR) (NR)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 1 7.9% (18th) 8.5% (11th) 6.9% (NR) 6.8% (NR)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 2 6.9% (19th) 6.5% (18th) 7.2% (16th) 6.7% (17th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 3 11.1% (6th) 11.0% (4th) 13.1% (5th) 13.8% (4th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 4 7.4% (19th) 7.8% (15th) 7.5% (17th) 7.2% (17th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 5 7.4% (18th) 7.6% (14th) 7.6% (19th) 7.4% (20th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 6 7.6% (18th) 8.0% (16th) 8.0% (16th) 7.2% (18th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 7 7.2% (19th) 7.5% (17th) 6.9% (NR) 7.2% (18th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 8 7.2% (20th) 8.0% (15th) 7.6% (19th) 7.7% (15th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 9 6.2% (NR) 6.8% (20th) 6.7% (NR)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 10 7.1% (18th) 7.5% (18th) 8.3% (12th) 8.2% (12th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 11 9.3% (14th) 9.8% (7th) 11.0% (5th) 11.1% (5th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 12 8.7% (15th) 8.9% (11th) 10.5% (5th) 10.2% (5th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 13 6.9% (NR) 7.9% (NR) 9.7% (16th) 9.1% (16th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 14 7.0% (NR) 7.6% (17th) 9.1% (12th) 8.8% (12th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 15 6.8% (20th) 6.9% (18th) 8.6% (14th) 8.2% (15th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 16 6.4% (18th) 7.9% (13th) 7.4% (14th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 17 6.2% (NR) 6.7% (20th) 8.2% (17th) 8.6% (13th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 18 6.4% (20th) 6.5% (20th) 7.7% (17th) 7.6% (15th)
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 19 6.0% 6.8% 7.6% 7.4%
Rating Hoa kiếm Hwarang tập 20 6.2% 5.9% 7.9% 8.0%
XEM THÊM  Tổng hợp rating phim Sư Nhâm Đường, Nhật Ký Ánh Sáng (Saimdang, Nhật Ký Ánh Sáng)
Loading...

Có phải bạn đang tìm:

  • hoa kiếm hwarang
  • rating hoa kiêm hwarang
  • hoa kiem hwarang tap 6
  • rating hwarang tập 6
  • Hwarang ratings
  • rating hoa kiếm
  • ratting hawrang
  • rating của hwarang
  • hwarang tập 13 rating
  • rating hwarang tập cuối
Share now~Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

About Mad Sheep

Check Also

2017032401002167100152541

Rating Phim Hàn 22.3: Trưởng Phòng Kim Tập 17 tăng nhẹ

Share now~ Hôm qua các tập đầu tiên của các bộ phim lên sóng vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BOT MÒ PASS ĂN CẶC À * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.