Home / Rating Phim / Tổng hợp rating bộ phim Hương vị hôn nhân

Tổng hợp rating bộ phim Hương vị hôn nhân

Share now~Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Rating từng tập phim
TNmS Ratings AGB Nielsen Ratings
Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul
Rating Hương vị hôn nhân tập 1 6.3% 7.3% 6.8% 7.7%
Rating Hương vị hôn nhân tập 2 8.1% 9.4% 8.4% 9.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 3 6.5% 7.6% 6.5% 7.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 4 6.1% 6.9% 6.9% 7.4%
Rating Hương vị hôn nhân tập 5 6.2% 7.5% 6.9% 8.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 6 6.3% 6.5% 6.4% 6.9%
Rating Hương vị hôn nhân tập 7 7.1% 7.6% 7.4% 8.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 8 7.6% 9.1% 8.4% 9.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 9 6.4% 7.7% 8.2% 8.7%
Rating Hương vị hôn nhân tập 10 7.7% 9.0% 8.4% 9.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 11 6.7% 7.8% 7.5% 8.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 12 8.4% 11.1% 8.9% 10.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 13 7.2% 7.6% 7.2% 7.8%
Rating Hương vị hôn nhân tập 14 7.3% 8.3% 8.3% 9.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 15 7.3% 8.8% 7.5% 8.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 16 8.2% 10.4% 8.9% 10.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 17 6.2% 7.3% 7.7% 8.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 18 8.3% 9.4% 9.6% 10.7%
Rating Hương vị hôn nhân tập 19 7.7% 8.5% 7.8% 9.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 20 8.7% 10.2% 11.1% 12.8%
Rating Hương vị hôn nhân tập 21 8.0% 9.2% 8.5% 10.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 22 9.8% 11.5% 10.6% 11.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 23 8.2% 9.2% 9.7% 10.4%
Rating Hương vị hôn nhân tập 24 8.3% 9.6% 9.5% 10.3%
Rating Hương vị hôn nhân tập 25 12.5% 13.9% 13.7% 14.3%
Rating Hương vị hôn nhân tập 26 8.9% 10.9% 10.0% 11.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 27 13.2% 15.3% 15.3% 17.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 28 8.0% 9.7% 9.1% 10.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 29 13.4% 15.8% 14.5% 15.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 30 9.2% 11.3% 10.1% 11.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 31 14.3% 17.6% 16.1% 17.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 32 9.3% 11.9% 10.9% 12.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 33 15.1% 17.2% 16.8% 18.4%
Rating Hương vị hôn nhân tập 34 8.0% 9.4% 9.7% 10.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 35 13.5% 15.2% 16.1% 16.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 36  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 37  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 38  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 39  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 40  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 41  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 42  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 43  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 44  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 45  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 46  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 47  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 48  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 49  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 50  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 51  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 52  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 53  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 54  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 55  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 56  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 57  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 58  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 59  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 60  %  %  %  %
XEM THÊM  Tổng hợp Rating thứ 7 ngày 11/3: Tập 6 Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon lập kỉ lục mới

 

Loading...
Share now~Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

About Mad Sheep

Check Also

02-1499100759178

Rating tập 1 Cô Dâu Thủy Thần khởi đầu thuận lợi bất chấp bị chê

Share now~ Tập đầu tiên của bộ phim truyền hình gây nhiều tranh cãi Bride Of …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BOT MÒ PASS ĂN CẶC À * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.