Home / Rating Phim / Tổng hợp rating bộ phim Hương vị hôn nhân

Tổng hợp rating bộ phim Hương vị hôn nhân

Rating từng tập phim Average audience share
TNmS Ratings AGB Nielsen Ratings
Nationwide Seoul National Capital Area Nationwide Seoul National Capital Area
Rating Hương vị hôn nhân tập 1 6.3% 7.3% 6.8% 7.7%
Rating Hương vị hôn nhân tập 2 8.1% 9.4% 8.4% 9.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 3 6.5% 7.6% 6.5% 7.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 4 6.1% 6.9% 6.9% 7.4%
Rating Hương vị hôn nhân tập 5 6.2% 7.5% 6.9% 8.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 6 6.3% 6.5% 6.4% 6.9%
Rating Hương vị hôn nhân tập 7 7.1% 7.6% 7.4% 8.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 8 7.6% 9.1% 8.4% 9.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 9 6.4% 7.7% 8.2% 8.7%
Rating Hương vị hôn nhân tập 10 7.7% 9.0% 8.4% 9.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 11 6.7% 7.8% 7.5% 8.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 12 8.4% 11.1% 8.9% 10.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 13 7.2% 7.6% 7.2% 7.8%
Rating Hương vị hôn nhân tập 14 7.3% 8.3% 8.3% 9.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 15 7.3% 8.8% 7.5% 8.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 16 8.2% 10.4% 8.9% 10.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 17 6.2% 7.3% 7.7% 8.1%
Rating Hương vị hôn nhân tập 18 8.3% 9.4% 9.6% 10.7%
Rating Hương vị hôn nhân tập 19 7.7% 8.5% 7.8% 9.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 20 8.7% 10.2% 11.1% 12.8%
Rating Hương vị hôn nhân tập 21 8.0% 9.2% 8.5% 10.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 22 9.8% 11.5% 10.6% 11.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 23 8.2% 9.2% 9.7% 10.4%
Rating Hương vị hôn nhân tập 24 8.3% 9.6% 9.5% 10.3%
Rating Hương vị hôn nhân tập 25 12.5% 13.9% 13.7% 14.3%
Rating Hương vị hôn nhân tập 26 8.9% 10.9% 10.0% 11.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 27 13.2% 15.3% 15.3% 17.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 28 8.0% 9.7% 9.1% 10.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 29 13.4% 15.8% 14.5% 15.6%
Rating Hương vị hôn nhân tập 30 9.2% 11.3% 10.1% 11.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 31 14.3% 17.6% 16.1% 17.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 32 9.3% 11.9% 10.9% 12.5%
Rating Hương vị hôn nhân tập 33 15.1% 17.2% 16.8% 18.4%
Rating Hương vị hôn nhân tập 34 8.0% 9.4% 9.7% 10.0%
Rating Hương vị hôn nhân tập 35 13.5% 15.2% 16.1% 16.2%
Rating Hương vị hôn nhân tập 36  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 37  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 38  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 39  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 40  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 41  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 42  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 43  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 44  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 45  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 46  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 47  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 48  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 49  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 50  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 51  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 52  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 53  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 54  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 55  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 56  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 57  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 58  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 59  %  %  %  %
Rating Hương vị hôn nhân tập 60  %  %  %  %
XEM THÊM  Rating 2/1/17: Người thầy y đức tập 16 giảm mạnh / Hoa Kiếm Hwarang tăng nhẹ

 

Có phải bạn đang tìm:

  • phim huong vi hon nhan tap 36

About Twice VN

Check Also

201701182203961115_1

Rating ngày 18/1 : Huyền thoại biển xanh tập 18 giảm mạnh

Theo thống kê của Nielsen Korea tập 18 Legend of The Blue Sea – Huyền …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BOT MÒ PASS ĂN CẶC À * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.