Home / Rating Phim Hàn / Tổng hợp rating bộ phim Khi Nàng Say Giấc (While You Were Sleeping)

Tổng hợp rating bộ phim Khi Nàng Say Giấc (While You Were Sleeping)

Share now~Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Bộ phim Khi Nàng Say Giấc (While You Were Sleeping) hiện đang phát sóng vào thứ Tư – thứ Năm hàng tuần trên đài SBS. Tổng hợp rating phim Khi Nàng Say Giấc tập – cập nhật liên tục

Giới thiệu nội dung phim Khi Nàng Say Giấc: Bộ phim kể về một người phụ nữ mang tên Hong-joo (Bae Suzy), cô cá khả năng nhìn thấy những điều không may sẽ xảy ra thông qua những giấc mơ. Cùng với đó là một chàng công tố tận tâm với nghề, Jae-chan (Lee Jong-suk) làm mọi cách để ngăn chặn những sự việc trong mơ của Hong-joo trở thành sự thật.

Rating từng tập phim
Khi Nàng Say Giấc
Thống kế từ TNmS (%) Thống kế từ Nielsen Korea (%)
 Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul
Average Peak
Rating tập 1 Khi Nàng Say Giấc  8.2 (16th)  9.1 (9th)  7.2 (19th)  8.1 (12th)
Rating tập 2 Khi Nàng Say Giấc 9.4 (14th) 10.8 (8th) 9.2 (10th) 10.4 (6th)
Rating tập 3 Khi Nàng Say Giấc 8.0 (17th) 8.7 (11th) 8.3 (16th) 9.8 (10th)
Rating tập 4 Khi Nàng Say Giấc 9.3 (10th) 10.2 (9th) 9.2 (12th) 10.9 (8th)
Rating tập 5 Khi Nàng Say Giấc 5.0 5.2 (18th) 5.1 5.6 (17th)
Rating tập 6 Khi Nàng Say Giấc 5.5 (19th) 5.7 (14th) 6.1 (11th) 7.0 (7th)
Rating tập 7 Khi Nàng Say Giấc 8.3 (13th) 8.2 (11th) 7.9 (14th) 8.2 (10th)
Rating tập 8 Khi Nàng Say Giấc 9.6 (7th) 9.9 (3rd) 8.9 (9th) 9.6 (6th)
Rating tập 9 Khi Nàng Say Giấc 7.8 (17th) 9.3 (10th) 8.1 (13th) 10.0 (7th)
Rating tập 10 Khi Nàng Say Giấc 8.9 (15th) 10.2 (8th) 9.4 (8th) 11.5 (5th)
Rating tập 11 Khi Nàng Say Giấc 7.5 (18th) 7.8 (13th) 8.9 (12th) 10.3 (8th)
Rating tập 12 Khi Nàng Say Giấc 8.5 (12th) 8.9 (8th) 9.7 (10th) 11.8 (6th)
Rating tập 13 Khi Nàng Say Giấc 7.6 (18th) 8.5 (8th) 8.6 (8th) 9.5 (6th)
Rating tập 14 Khi Nàng Say Giấc 9.1 (10th) 11.4 (6th) 10.0 (5th) 11.3 (4th)
Rating tập 15 Khi Nàng Say Giấc 7.1 7.7 (18th) 7.9 (16th) 8.9 (10th)
Rating tập 16 Khi Nàng Say Giấc 8.0 (18th) 8.9 (11th) 8.9 (11th) 9.9 (8th)
Rating tập 17 Khi Nàng Say Giấc 7.7 (15th) 8.1 (12th) 7.3 (16th) 7.9 (10th)
Rating tập 18 Khi Nàng Say Giấc 8.8 (12th) 9.7 (8th) 8.9 (7th) 10.0 (4th)
Rating tập 19 Khi Nàng Say Giấc 6.5 7.0 (15th) 8.2 (12th) 9.6 (8th)
Rating tập 20 Khi Nàng Say Giấc 7.4 (18th) 8.7 (8th) 8.9 (8th) 10.3 (6th)
Rating tập 21 Khi Nàng Say Giấc 6.5 (16th) 7.6 (11th) 6.9 (13th) 7.9 (9th)
Rating tập 22 Khi Nàng Say Giấc 7.6 (11th) 8.9 (6th) 8.4 (7th) 9.7 (5th)
Rating tập 23 Khi Nàng Say Giấc 7.0 (18th) 7.1 (16th) 7.3 (17th) 8.3 (13th)
Rating tập 24 Khi Nàng Say Giấc 8.2 (14th) 9.0 (7th) 8.6 (9th) 9.9 (7th)
Rating tập 25 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 26 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 27 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 28 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 29 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 30 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 31 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 32 Khi Nàng Say Giấc
XEM THÊM  Giới thiệu nội dung tập 1 + 2 Khi Nàng Say Giấc: Netizen Hàn thích thú trước Plot-twist bất ngờ của phim
Loading...

Có phải bạn đang tìm:

  • rating phim khi nàng say giấc
  • rating while you were sleeping
  • web xem rating phim hàn
  • khi nang say giac rating tuan qua
  • rating phim han 2017
  • rating phim hàn mới nhất
  • rating phim hàn tuần qua 2017
  • rating phim while you were sleeping
  • rating tap 22 khi nang say giac
  • bảng xếp hạng rating phim hàn 2017
Share now~Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

About Mad Sheep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BOT MÒ PASS ĂN CẶC À * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.