Home / Mad Sheep (page 2)

Mad Sheep

Bài báo: Yoo Byung Jae bất ngờ đá đểu YG

Nói về chương trình giải trí mới mô tả trải nghiệm trong tù và các công đoạn đằng sau một phiên tòa, Yoo Byung Jae đùa, “Tôi tham gia vào chương trình này mà trong lòng còn vài thắc mắc. Chương trình được YG sản xuất, và nội dụng là …

Xem thêm