Home / Mad Sheep (page 20)

Mad Sheep

Tổng hợp rating bộ phim Bị Cáo (Defendant)

gioi-thieu-noi-dung-phim-bi-cao

Tổng hợp rating bộ phim Bị Cáo. Rating sẽ được cập nhật liên tục vào mỗi tuần. Rating từng tập phim TNmS Ratings AGB Nielsen Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul Rating Bị Cáo Tập 1 11.9% (5th) 13.9% (4th) 14.5% (4th) 16.3% (4th) Rating Bị Cáo Tập 2 12.9% …

Xem thêm