Home / Thần tượng Kpop (page 10)

Thần tượng Kpop

Nơi tổng hợp tiểu sử, quan hệ tình cảm của các ca sĩ / nhóm nhạc Hàn Quốc

Thông tin thành viên Profile nhóm Pentagon | Fun facts + thông tin mới nhất về Pentagon

Thông tin mới nhất Pentagon 2018: Profile Pentagon, thông tin thành viên Pentagon Pentagon (펜타곤) gồm 10 thành viên: Jinho, Hui, Hongseok, E’Dawn, Shinwon, YanAn, Yeo One, Yuto, Kino và Wooseok (được chọn lọc từ chương trình Pentagon Maker của kênh Mnet). Nhóm nhạc thành lập ngày 10/10/2016, dưới sự quản lý của Công …

Xem thêm