Home / Rating Phim Hàn (page 7)

Rating Phim Hàn

Tổng hợp rating các bộ phim truyền hình Hàn Quốc …..

Tổng hợp rating bộ phim Huyền Thoại Biển Xanh

Rating từng tập phim TNmS Ratings AGB Nielsen Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul Rating Huyền Thoại biển xanh tập 1 15.4% (4th) 18.9% (3rd) 16.4% (4th) 18.0% (2nd) Rating Huyền Thoại biển xanh tập 2 16.2% (4th) 20.1% (3rd) 15.1% (4th) 16.4% (4th) Rating Huyền Thoại biển xanh tập …

Xem thêm

Tổng hợp rating bộ phim Hoa kiếm Hwarang

Rating từng tập phim TNmS Ratings AGB Nielsen Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul Rating Tập Special (NR) (NR) 2.0% (NR) (NR) Rating Hoa kiếm Hwarang tập 1 7.9% (18th) 8.5% (11th) 6.9% (NR) 6.8% (NR) Rating Hoa kiếm Hwarang tập 2 6.9% (19th) 6.5% (18th) 7.2% (16th) 6.7% (17th) …

Xem thêm