TIN MỚI NHẤT

BXH danh tiếng thương hiệu nữ ngôi sao CF tháng 7/2017

Viên Nghiên cứu Kinh Doanh Hàn Quốc đã phân tích 18,205,236 nguồn dữ liệu từ ngày 21/6 đến ngày 22/7 bao gồm số lượng thương hiệu đảm nhận quảng cáo, tần số xuất hiện trên báo chí truyền thông, khả năng truyền tải thông điệp và độ phổ biến với …

Xem thêm