TIN MỚI NHẤT

Bài báo: Điên cmnr… Xem lượng follower V App của Bangtan kìa

bts-6-trieu-folllower

Ngộ vừa mới mở V App lên và thấy Bangtan có hơn 6 triệu follower rồi….? Thật đúng là tường thành đó… không có idol nào khác đạt hơn 5 triệu follower đâu… Phản hồi của Netizen Hàn 1. [+58;-1] Bangtan có hơn 8 triệu follower trên Twitter ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ mới …

Xem thêm