Home / Tag Archives: MAMAMOO

Tag Archives: MAMAMOO

MAMAMO đã tự mình thiết lập tiêu chuẩn cho thần tượng tham gia “Immortal Song” bằng tài năng đáng nể của mình như thế nào?

Không phải idol nữ đầu tiên tham gia Immortal Song 2, và cũng sẽ không phải là idol nữ cuối cùng xuất hiện tại chương trình này, thế nhưng những gì mà MAMAMOO thể hiện đã trở thành tiêu chuẩn cao ngất cho các nhóm nhạc nữ muốn biểu diễn …

Xem thêm