Home / Tin tức chung / Kết quả người chiến thắng MBC 2017 Idol Star Athletic Championships ISAC

Kết quả người chiến thắng MBC 2017 Idol Star Athletic Championships ISAC

Đại hội thể thao MBC ISAC Tết nguyên đán 2017 đã kết thúc, chương trình đạt rating khá cao với 12.2%. Kết quả người chiến thắng:

• Chạy tiếp sức 400m
Nam
 Vàng: SEVENTEEN
 Bạc: BTS
 Đồng: VIXX

Nữ
 Vàng: Oh My Girl
 Bạc: EXID
 Đồng: GFriend

• Chạy nước rút 60m
Nam
 Vàng: SNUPER Woosung
 Bạc: ASTRO Moonbin
 Đồng: VICTON Seungwoo

Nữ
Vàng: H.U.B Rui
Bạc: GFriend Yuju
Đồng: Oh My Girl Binnie

Loading...

• Bắn cung
Nam
Vàng: B1A4
Bạc: SEVENTEEN

Nữ
 Vàng: GFriend
 Bạc: EXID

• Thể dục nghệ thuật
 Vàng: FIESTAR Cao Lu & TWICE Mina
 Bạc: /
 Đồng: Cosmic Girls Cheng Xiao

• Aerobic
 Vàng: ASTRO
 Bạc: SEVENTEEN
 Đồng: SNUPER

Xếp hạng huy chương chung cuộc:
1st – SEVENTEEN (1 Vàng 2 Bạc)
2nd – GFriend (1 Vàng 1 Bạc 1 Đồng)
3rd – ASTRO (1 Vàng 1 Bạc)
4th – SNUPER (1 Vàng 1 Đồng)
5th – H.U.B (1 Vàng)
5th – Oh My Girl (1 Vàng)
5th – B1A4 (1 Vàng)
5th – TWICE (1 Vàng)
5th – FIESTAR (1 Vàng)
10th – EXID (2 Bạc)
11th – BTS (1 Bạc)
12th – VICTON (1 Đồng)
12th – Cosmic Girls (1 Đồng)
12th – VIXX (1 Đồng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *