Home / Rating Phim Hàn / Tổng hợp rating phim Trưởng Phòng Kim (Quản lý Kim)

Tổng hợp rating phim Trưởng Phòng Kim (Quản lý Kim)

Tổng hợp rating bộ phim Quản Lý Kim (Trưởng phòng Kim). Rating của bộ phim sẽ được liên tục cập nhật.

Rating từng tập phim
TNmS Ratings AGB Nielsen
Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul
Rating Quản Lý Kim Tập 1 6.6% (19th) 7.1% (19th) 7.8% (17th) 7.7% (15th)
Rating Quản Lý Kim Tập 2 6.3% (20th) 6.5% (18th) 7.2% (18th) 7.2% (15th)
Rating Quản Lý Kim Tập 3 11.7% (7th) 13.3% (4th) 12.8% (5th) 12.8% (5th)
Rating Quản Lý Kim Tập 4 11.5% (7th) 13.3% (4th) 13.8% (4th) 14.1% (4th)
Rating Quản Lý Kim Tập 5 13.2% (4th) 15.5% (4th) 15.5% (4th) 15.8% (4th)
Rating Quản Lý Kim Tập 6 12.1% (6th) 12.9% (4th) 16.7% (4th) 17.6% (3rd)
Rating Quản Lý Kim Tập 7 13.1% (4th) 15.0% (4th) 16.1% (4th) 16.3% (4th)
Rating Quản Lý Kim Tập 8 13.7% (4th) 15.6% (4th) 17.6% (4th) 17.3% (4th)
Rating Quản Lý Kim Tập 9 15.5% (4th) 16.2% (4th) 17.8% (3rd) 18.0% (3rd)
Rating Quản Lý Kim Tập 10 15.2% (4th) 15.6% (4th) 17.2% (4th) 17.3% (3rd)
Rating Quản Lý Kim Tập 11 15.6% (4th) 17.0% (3rd) 18.4% (3rd) 19.2% (3rd)
Rating Quản Lý Kim Tập 12 16.3% (4th) 17.8% (3rd) 18.4% (3rd) 18.5% (3rd)
Rating Quản Lý Kim Tập 13 15.3% 16.8% (4th) 16.8% (4th)
Rating Quản Lý Kim Tập 14 14.3% (4th) 14.9% (4th) 17.1% (4th) 16.9% (3rd)
Rating Quản Lý Kim Tập 15 14.6% (4th) 16.1% (3rd) 18.4% (4th) 19.1% (3rd)
Rating Quản Lý Kim Tập 16 16.2% (4th) 18.1% (3rd) 17.1% (4th) 17.6% (3rd)
Rating Quản Lý Kim Tập 17 17.4% (4th) 19.7% (4th) 17.4% (4th) 17.5% (4th)
Rating Quản Lý Kim Tập 18 16.0% (4th) 17.3% (3rd) 17.0% (4th) 17.5% (3rd)
Rating Quản Lý Kim Tập 19 17.0% (4th) 18.6% (3rd) 16.9% (4th) 16.8% (4th)
Rating Quản Lý Kim Tập 20 18.0% (4th) 18.7% (3rd) 17.2% (4th) 17.8% (3rd)
XEM THÊM  Tổng hợp rating bộ phim Khi Nhà Vua Yêu (The King Loves)

Loading...

About Mad Sheep

Check Also

Tổng hợp rating thứ 2 1/5: rating tập 13 Kẻ Nói Dối và Người Tình giảm nhẹ

Share now~FacebookTwitteremail Theo thống kê Nielsen Korea, Whisper tăng 4.1% lên 16%, khu vực đô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *