Home / Âm Nhạc / Cập nhật LYRICS – lời bài hát SPRING DAY của BTS ( phiên âm Tiếng Việt )

Cập nhật LYRICS – lời bài hát SPRING DAY của BTS ( phiên âm Tiếng Việt )

Share now~Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Lyrics Springs Day tiếng Hàn ( lời bài hát tiếng Hàn ) phiên âm Tiếng Việt

bô gô ship đa
i rô kê mal ha ni ka đô
bô gô ship đa
nô hi sa ji nưl bô gô i sô đô
bô gô ship đa
nô mu ya sôk khan shi gan
na nưn u ri ga mi đa
i jen ôn gul han bôn bô nưn gô tô
him đư rô jin u ri ga

yô gin ôn tông gô ul pu ni ya
pal wơ rê đô gô u ri wa
ma ư mưn shi ga nưl đa lô ga nê
hô lô na mưn sô gu kôn cha

ni sôn jap gô ji gu ban
đê pôn ka ji ga
gô u rưl kê un nê gô pa
gư ri um đư ri
ôn ma na nun chô rôm nê rô ya
gư bôm na ri ôn ka
friend

hô gông ưl tô đô nưn ja
gưn môn ji chô rôm
ja gưn môn ji chô rôm

na li nê un nu ni na ra myon
jô gưm đô pa li nê gê
đa hưl su i sưl tên đê

nun kô chi tô rô jô yô
tô jô gưm shik mô rô jô yô
bô gô ship đa
(bô gô ship đa)
bô gô ship đa
(bô gô ship đa)

ôn ma na gi đa rô ya
tô môt ba mưl đô sê wơ ya
nôn bô gê đuên ka
(nôn bô gê đuên ka)
man na gê đuên ka
(man na gê đuên ka)

chu un gô ul kư tưl ji na
đa shi bôm na ri ô tê ka ji
kôt pi ul tê ka ji
gư gô sê jôm đô
mô mu lô jô
mô mu lô jô

ni ga bô nan gôn ji
ni ga bô nan gôn ji
a ni myon nê ga bô nan gôn ji
nê ga bô nan gôn ji
i sun gan hư rư nưn shi gan jô cha mi wơ
u ri ga bô nan gô ji mô
mô đu ga gư rôn gô ji mô
gư rê mip đa ni ga
nôn tô nat ji man
đan ha ru đô nô rưl
i jê un jô gi ôp sôt ji nan
sô jo khi bô gô shi pưn đê
i man nô rưl ji ul gê
gư gê nôn wơn mang ha gi bô đan
đôn a pư ni ka

shi rin nô bu rê bôn đa
yôn gi chô rôm
ha yan yôn gi chô rôm

ma lô nưn ji un đa hê đô
sa shil nan na jik
nôn bô nê ji môt tha nưn đê

nun kô chi tô rô jô yô
tô jô gưm shik mô rô jô yô
bô gô ship đa
(bô gô ship đa)
bô gô ship đa
(bô gô ship đa)

ôn ma na gi đa rô ya
tô môt ba mưl đô sê wơ ya
nôn bô gê đuên ka
(nôn bô gê đuên ka)
man na gê đuên ka
(man na gê đuên ka)

You know it all
you’re my best friend
a chi mưn đa shi ô gô ya
ôt tôn ô đum đô
ôt tôn gê jô đô
yông wơ nal sun ôp sư ni ka

bôt kô chi pi na boa yô
i gô ul đô kư chi na yô
bô gô ship đa
(bô gô ship đa)
bô gô ship đa
(bô gô ship đa)

jô gưm man gi đa ri myon
mô chil bam man đô sê u myon
man na rô gal gê
(man na rô gal gê)
đê ri rô gal gê
(đê ri rô gal gê)

chu un gô ưl kư tưl ji na
đa shi bôm na ri ô tê ka ji
kôt pi ul tê ka ji
gư gô sê jôm đô
mô mu lô jô
mô mu lô jô

Lyrics Springs Day tiếng Anh ( lời bài hát tiếng Anh )

When I say that I want to see you
I want to see you even more
When I see pictures of you
I want to see you too

Time is too cruel
I hate us
Now it’s hard to even see each other
Even once anymore
This place is all winter now
It’s winter in August too

The heart follows time
A lone snowpiercer train
I want to take you by the hand and
Take you to the other side of the Earth
And end this winter

How much do I have to miss you
How much does it have to fall like snow
For sping to come
Friend

If I’m snow
Like a small speck of dust
Like a small speck of dust
Floating in the air
I can reach you
A little faster

Snowflakes are falling
They fall a little farther away
I want to see you
I want to see you
I want to see you
I want to see you
How much do I have to wait
How many nights do I have to stay awake
To see you
to see you
To meet you
To mee you

Past the cold winter
Until the spring day comes back
Until the flowers bloom
Will you stay there a little longer
Will you stay

I don’t know if you’ve changed
Or if I’ve changed
I hate how time flows even in this moment
I guess we changed
That’s just the way it is

Yeah I hate you
You left but
There was not a day
I ever forgot about you

Honestly I want to see you
But I will forget about you now
Because it hurts less than
Hating you

I try to blow you away because you’re freezing
Like a smoke, like a white smoke
I say that I will forget you
But really I can’t let you go yet

Snowflakes are falling
They fall a little farther away
I want to see you
I want to see you
I want to see you
I want to see you
How much do I have to wait
How many nights do I have to stay awake
To see you
to see you
To meet you
To mee you

You know it all
You’re my best friend
Morning will come again
Because no darkness and no season
Is eternal

Snowflakes are falling
They fall a little farther away
I want to see you
I want to see you
I want to see you
I want to see you
How much do I have to wait
How many nights do I have to stay awake
To see you
to see you
To meet you
to meet you

Past the cold winter
Until the spring day comes back
Until the flowers bloom
Will you stay there a little longer
Will you stay

Loading...
Share now~Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

About Mad Sheep

Check Also

Ngầu như BTS, được cả đội bóng nổi tiếng nước Anh lên tiếng bênh vực và chào mừng đến Wembley!

Share now~FacebookTwitteremail ‘Hình như phá hỏng cỏ ở Hàn Quốc chưa đủ, họ còn phải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *