Home / Rating Phim Hàn / Tổng hợp rating bộ phim Khi Nàng Say Giấc (While You Were Sleeping)

Tổng hợp rating bộ phim Khi Nàng Say Giấc (While You Were Sleeping)

Share now~Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Bộ phim Khi Nàng Say Giấc (While You Were Sleeping) hiện đang phát sóng vào thứ Tư – thứ Năm hàng tuần trên đài SBS. Tổng hợp rating phim Khi Nàng Say Giấc tập – cập nhật liên tục

Giới thiệu nội dung phim Khi Nàng Say Giấc: Bộ phim kể về một người phụ nữ mang tên Hong-joo (Bae Suzy), cô cá khả năng nhìn thấy những điều không may sẽ xảy ra thông qua những giấc mơ. Cùng với đó là một chàng công tố tận tâm với nghề, Jae-chan (Lee Jong-suk) làm mọi cách để ngăn chặn những sự việc trong mơ của Hong-joo trở thành sự thật.

Rating từng tập phim
Khi Nàng Say Giấc
Thống kế từ TNmS (%) Thống kế từ Nielsen Korea (%)
 Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul
Average Peak
Rating tập 1 Khi Nàng Say Giấc  8.2 (16th)  9.1 (9th)  7.2 (19th)  8.1 (12th)
Rating tập 2 Khi Nàng Say Giấc 9.4 (14th) 10.8 (8th) 9.2 (10th) 10.4 (6th)
Rating tập 3 Khi Nàng Say Giấc 8.0 (17th) 8.7 (11th) 8.3 (16th) 9.8 (10th)
Rating tập 4 Khi Nàng Say Giấc 9.3 (10th) 10.2 (9th) 9.2 (12th) 10.9 (8th)
Rating tập 5 Khi Nàng Say Giấc 5.0 5.2 (18th) 5.1 5.6 (17th)
Rating tập 6 Khi Nàng Say Giấc 5.5 (19th) 5.7 (14th) 6.1 (11th) 7.0 (7th)
Rating tập 7 Khi Nàng Say Giấc 8.3 (13th) 8.2 (11th) 7.9 (14th) 8.2 (10th)
Rating tập 8 Khi Nàng Say Giấc 9.6 (7th) 9.9 (3rd) 8.9 (9th) 9.6 (6th)
Rating tập 9 Khi Nàng Say Giấc 7.8 (17th) 9.3 (10th) 8.1 (13th) 10.0 (7th)
Rating tập 10 Khi Nàng Say Giấc 8.9 (15th) 10.2 (8th) 9.4 (8th) 11.5 (5th)
Rating tập 11 Khi Nàng Say Giấc 7.5 (18th) 7.8 (13th) 8.9 (12th) 10.3 (8th)
Rating tập 12 Khi Nàng Say Giấc 8.5 (12th) 8.9 (8th) 9.7 (10th) 11.8 (6th)
Rating tập 13 Khi Nàng Say Giấc 7.6 (18th) 8.5 (8th) 8.6 (8th) 9.5 (6th)
Rating tập 14 Khi Nàng Say Giấc 9.1 (10th) 11.4 (6th) 10.0 (5th) 11.3 (4th)
Rating tập 15 Khi Nàng Say Giấc 7.1 7.7 (18th) 7.9 (16th) 8.9 (10th)
Rating tập 16 Khi Nàng Say Giấc 8.0 (18th) 8.9 (11th) 8.9 (11th) 9.9 (8th)
Rating tập 17 Khi Nàng Say Giấc 7.7 (15th) 8.1 (12th) 7.3 (16th) 7.9 (10th)
Rating tập 18 Khi Nàng Say Giấc 8.8 (12th) 9.7 (8th) 8.9 (7th) 10.0 (4th)
Rating tập 19 Khi Nàng Say Giấc 6.5 7.0 (15th) 8.2 (12th) 9.6 (8th)
Rating tập 20 Khi Nàng Say Giấc 7.4 (18th) 8.7 (8th) 8.9 (8th) 10.3 (6th)
Rating tập 21 Khi Nàng Say Giấc 6.5 (16th) 7.6 (11th) 6.9 (13th) 7.9 (9th)
Rating tập 22 Khi Nàng Say Giấc 7.6 (11th) 8.9 (6th) 8.4 (7th) 9.7 (5th)
Rating tập 23 Khi Nàng Say Giấc 7.0 (18th) 7.1 (16th) 7.3 (17th) 8.3 (13th)
Rating tập 24 Khi Nàng Say Giấc 8.2 (14th) 9.0 (7th) 8.6 (9th) 9.9 (7th)
Rating tập 25 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 26 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 27 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 28 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 29 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 30 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 31 Khi Nàng Say Giấc
Rating tập 32 Khi Nàng Say Giấc

Loading...
Share now~Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

About Mad Sheep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *