Thông tin profile Rocket Punch

Rocket Punch

Thông tin nhóm nhạc Rocket Punch : Profile, Mẫu người lý tưởng Rocket Punch là gì ? Nhóm nhạc Rocket Punch của công ty nào ? Nhóm nhạc Rocket Punch (로켓펀치) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc công ty Woollim Entertainment.  Nhóm gồm có 6 thành viên Juri, Yeonhee, Suyun, …

Xem thêm