Hwang Hana khai Park Yoochun tự tiêm ma tuý một mình

Cháu gái người sáng lập tập đoàn Namyang cho biết cô không sử dụng ma túy với hôn phu cũ, Park Yoochun đã tiêm thuốc một mình.  Ngày 17/5, Park Yoochun đã bị buộc tội sử dụng và mua bán ma túy. Sau nhiều lần cố phủ nhận, nam thần tượng đã …

Xem thêm