Home Tin MớiSản phẩm mới Phiên âm tiếng Việt lời bài hát Not Today của BTS

Phiên âm tiếng Việt lời bài hát Not Today của BTS

bởi 360Kpop
0 bình luận

Lyrics Not Today tiếng Hàn ( lời bài hát tiếng Hàn ) phiên âm Tiếng Việt

All the underdogs in the world
a day may come when we lose
but it is not today
today we fight!

No not today
ôn jên ga kô chưn ji gêt ji
but no not today
gư tê ga ô nư rưn a ni ji
no no not today
a ji gưn juk gi ên
too good day
no no not today
no no no not today

gư rê u ri nưn extra
but still part of this world
extra plus ordinary
gư gô tô bôi gô a nô
ô nư rưn jôn đê juk ji ma ra
chi chưn ô đu mưl tul kô na ga
sê sê sang nô đô wơn nê
oh baby yes I want it

na ra gal su ôp sưm tuy ô
today we will survive
tuy ô gal su ôp sưm gô rô
today we will survive
gô rô gal su ôp sưm gi ô
gi ô sô ra đô gear up
gôn wơ chong! jô jun! bal sa

not not today, not not today
bêp sê đư ra đa hands up
chin gu đư ra đa hands up
na rưl mit nưn đa myon hands up
chong, jô jun, bal sa

juk ji a na mut ji ma ra
sô ri ji lô not not today
kul chi ma ra ul ji a na
sô nưl đư rô not not today
not not today
not not today
not not today
chong, jô jun, bal sa

Too hot sông gôn gưl doublin’
too hot cha tư rưl đôm bư ling
too high we on tư rêm pô lin
too high nu ga jôm môm chu gil

u rin hal su ga ôp sôt đan đa shil pê
sô rô ga sô rôn jôn bu mi đôt gi ê
what you say yeah (say yeah)
not today yeah (day yeah)
ô nư rưn an ju gô jôn đê yeah

XEM THÊM  Nhìn danh sách tái xuất tháng 5 này, bạn có nghĩ BTS có thể dễ dàng ôm trọn mọi chiến thắng?

nô yê gô tê na rưl mi đô
together we won’t die
na yê gô tê nô rưl mi đô
together we won’t die
ham kê ra nưn ma rưl mi đô
bang tan i ran gôn mi đô
gôn wơ chong, jô jun, bal sa

not not today, not not today
bêp sê đư ra đa hands up
chin gu đư ra đa hands up
na rưl mit nưn đa myon hands up
chong, jô jun, bal sa

juk ji a na mut ji ma ra
sô ri ji lô not not today
kul chi ma ra ul ji a na
sô nưl đư rô not not today
not not today
not not today
not not today
chong, jô jun, bal sa

Throw it up, throw it up
ni nun sô gê đư rô um ta wi nưn bô rô
break it up, break it up
nô ga đu nưn yu ri chôn jang ta win bu sơ
turn it up (turn it up)
burn it up (burn it up)
sưng ni yê na ka ji (fight)
mu rê up kul chi ma mu nô ji ji ma
that’s (do) not today

not not today, not not today
bêp sê dư ra đa hands up
chin gu đư ra đa hands up
na rưl mit nưn đa myon hands up
chong, jô jun, bal sa

juk ji a na mut ji ma ra
sô ri ji lô not not today
kul chi ma ra ul ji a na
sô nưl đư rô not not today
not not today
not not today
not not today
chong, jô jun, bal sa

Loading...

Viết bình luận

Có thể bạn chưa biết?