Home TV Show & PhimRating Rating thứ 4 ngày 7.6: Mặt Nạ Quân Chủ tập 17 + 18 giảm mạnh

Rating thứ 4 ngày 7.6: Mặt Nạ Quân Chủ tập 17 + 18 giảm mạnh

bởi 360Kpop
0 bình luận

Theo thống kê Nielsen Korea, rating tập 17 Mặt Nạ Quân Chủ đạt 10.9% giảm 1.1% so với tập 15 và tập 18 Mặt Nạ Quân Chủ đạt 11.9% giảm 1.7% so với tập 16 ( so sánh cùng khung giờ)

mat-na-quan-chu-tap-17-18

Trong khi đó, Đối Tác Đáng Ngờ tập 17 đạt 8.4%, khu vực đô thị đạt 9.1% và tập 18 tăng 0.5% so với tập 16 đạt 9.8%, khu vực đô thị đạt 10.2%. Seven Day Queen tăng 0.8% lên 6.5%

DBsVuuuWsAInaHP

Nielsen Rating:
1.[MBC] Rating Mặt Nạ Quân Chủ tập 17 + 18: 10.9%|11.9%
2.[SBS] Rating Đối Tác Đáng Ngờ tập 17 + 18: 8.4%|9.8%
3.[KBS2] Seven Day Queen: 5.7→6.5

Loading...

Viết bình luận

Có thể bạn chưa biết?