Home Tin MớiShow & Phim Thông tin danh sách thí sinh tham gia “The Unit”

Thông tin danh sách thí sinh tham gia “The Unit”

bởi 360Kpop
0 bình luận

Danh sách tính đến ngày 21/9

 Các thí sinh Nam tham gia The Unit

• BOYFRIEND Donghyun, Jeongmin, Kwangmin, Minwoo – Starship Entertainment
• BIGSTAR Raehwan, Feeldog, Sunghak, Jude – Brave Entertainment
• MR.MR Tey, Sanghyun, Jaemin – Winning InSight
• Cựu thành viên TROY Kanto – Brand New Music
• BOYS REPUBLIC Onejunn, Sunwoo, Sungjun, Minsu – Universal Music
• BIGFLO HighTop, Ron, Lex, Sungmin, Euijin – H0 Company
• IMFACT Jeup, Taeho, Jian, Jungjae – Star Empire
• TOP SECRET Yohan, Ain, Junghoon, Yonghyeon, Kyeongha – JSL Company
• OUIKID Yooha, 1Bells – OUI Entertainment
• A.C.E Jun – Beat Interactive
• AA Hoik – Imagine Asia
• HOTSHOT Timoteo, Hojung – Star Crew Entertainment

01 02 03 04

  Các thí sinh Nữ tham gia The Unit

• DAL SHABET Serri, Wohee – Happy Face Entertainment
• WASSUP Nari, Jiae – Mafia Records
DIA Yebin, Somyi – MBK Entertainment
• BABA Jinri, Pureum, Seoli, Seoae, Saei – PR Entertainment
• BRAVE GIRLS Yujeong, Eunji, Yuna – Brave Entertainment
• MALTIDA Saebyeol, Haena, Dan-A, Semmi – Box Media
• COCOSORI Coco – Mole Entertainment
• 1NB Leeda, Hajung – Trivus Entertainment
• WANNA.B Lina (chị gái Girl’s Day Minah) – Zenith Media Contents
• LIP BUBBLE Eunbyeol, Hanbi – Zenith Media Contents
• Cựu thành viên N.E.P Ami – Zenith Media Contents
• Cựu thành viên GP BASIC Janey – MBK Entertaiment
• Cựu thành viên GIRL’S DAY Jisun – Vine Entertainment
• Cựu thành viên SPICA Jiwon – B2M Entertainment
• Cựu thành viên TINY-G Mint – JSL Company
• Cựu thành viên T-ARA Areum – DWM Entertainment
• Cựu thành viên FWANEY WITH SUMMIT Haseo
• Cựu thành viên THE ARK Suji – Music K
• Cựu thành viên APRIL Hyunjoo – DSP Media
• Cựu thành viên HELO VENUS Yoonjo – Sublime Entertainment
• Seol Ha Yoon (solo) – TSM Entertainment
• NC.A (solo) – JJ Holic Media
• I (em gái B1A4 Baro) – WM Entertainment

n01 n02 n03

📍 Các nhóm đã xác nhận nhưng chưa thông báo số lượng thành viên: SNUPER – Widmay Entertainment.

 Các nhóm/cá nhân đang thảo luận:
• MELODY DAY – Cre.Ker Entertainment
• SONAMOO Euijin – TS Entertainment
• BLACK6IX The King – Black Hole Entertainment
• MAS – RBW Entertainment
• TOPP DOGG – Hunus Entertainment
• LABOUM – Global

Loading...

Viết bình luận

Có thể bạn chưa biết?