Home TV Show & PhimRating Tổng hợp rating bộ phim Đời Tôi Hạng Bét (Fight for My Way)

Tổng hợp rating bộ phim Đời Tôi Hạng Bét (Fight for My Way)

bởi 360Kpop
0 bình luận

Bộ phim Đời Tôi Hạng Bét (Fight for My Way) là bộ phim hài tình cảm kể về những năm tháng tuổi trẻ đầy biến động của 4 người bạn thân, phim được phát sóng trên đài KBS. Lên sóng vào khung giờ thứ 2 – thứ 3 hàng tuần – tổng hợp rating của phim – cập nhật liên tục.

Rating từng tập phim
Đời Tôi Hạng Bét
Thống kế từ TNmS (%) Thống kế từ Nielsen Korea (%)
 Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul
Average Peak
Rating tập 1 Đời Tôi Hạng Bét 5.6 6.4 5.4 6.2 8.0
Rating tập 2 Đời Tôi Hạng Bét 6.4 6.7 (18th) 6.0 6.3 8.0
Rating tập 3 Đời Tôi Hạng Bét 9.1 (11th) 10.2 (6th) 10.7 (7th) 11.4 (5th) 13.1
Rating tập 4 Đời Tôi Hạng Bét 9.0 (9th) 10.9 (4th) 10.0 (6th) 10.5 (5th) 12.0
Rating tập 5 Đời Tôi Hạng Bét 8.3 (11th) 9.7 (6th) 10.6 (5th) 11.5 (4th) 12.9
Rating tập 6 Đời Tôi Hạng Bét 9.4 (8th) 11.4 (4th) 11.4 (5th) 12.1 (4th) 14.0
Rating tập 7 Đời Tôi Hạng Bét 8.7 (12th) 9.2 (5th) 10.9 (5th) 11.3 (4th)
Rating tập 8 Đời Tôi Hạng Bét 8.7 (13th) 10.1 (4th) 9.8 (6th) 10.1 (5th)
Rating tập 9 Đời Tôi Hạng Bét 9.9 (8th) 12.0 (4th) 12.1 (4th) 13.5 (4th)
Rating tập 10 Đời Tôi Hạng Bét 10.3 (6th) 11.3 (4th) 11.2 (5th) 11.9 (4th)
Rating tập 11 Đời Tôi Hạng Bét 10.5 (5th) 12.7 (4th) 12.0 (5th) 13.2 (4th)
Rating tập 12 Đời Tôi Hạng Bét 8.5 (12th) 9.4 (5th) 11.9 (4th) 13.1 (4th)
Rating tập 13 Đời Tôi Hạng Bét 11.2 (8th) 11.6 (4th) 12.6 (4th) 13.5 (4th)
Rating tập 14 Đời Tôi Hạng Bét 11.4 (6th) 11.5 (4th) 13.0 (4th) 14.2 (4th)
Rating tập 15 Đời Tôi Hạng Bét 12.0 (5th) 12.5 (4th) 12.9 (4th) 13.8 (4th)
Rating tập 16 Đời Tôi Hạng Bét 11.4 (9th) 11.4 (4th) 13.8 (4th) 14.4 (4th)

rulermasterofthemask_banner_01

Loading...

Viết bình luận

Có thể bạn chưa biết?