Home TV Show & PhimRating Tổng hợp rating bộ phim Khi Nhà Vua Yêu (The King Loves)

Tổng hợp rating bộ phim Khi Nhà Vua Yêu (The King Loves)

bởi 360Kpop
0 bình luận

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Yi Ryung, Khi Nhà Vua Yêu (The King Loves) là câu chuyện xoay quanh Wang Won (Im Si Wan), Wang Rin (Hong Jong Hyun) và Eun San (Yoona). Bộ phim được lên sóng vào khung giờ tối thứ 2 – 3 hàng tuần trên MBC với số tập là 40 tập. – tổng hợp rating của phim – cập nhật liên tục.

Rating từng tập phim
Khi Nhà Vua Yêu
Thống kế từ TNmS (%) Thống kế từ Nielsen Korea (%)
Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul
Average Peak
Rating tập 1 Khi Nhà Vua Yêu 8.0 (18th) 8.0 (16th) 7.8 (20th) 9.0 (10th) 10.7
Rating tập 2 Khi Nhà Vua Yêu 8.6 (16th) 9.3 (10th) 8.1 (18th) 9.1 (9th) 11.2
Rating tập 3 Khi Nhà Vua Yêu 6.0 6.2 5.1 5.5 6.7
Rating tập 4 Khi Nhà Vua Yêu 6.5 (20th) 6.2 6.0 6.3 7.2
Rating tập 5 Khi Nhà Vua Yêu 6.9 7.6 6.2 6.9 7.2
Rating tập 6 Khi Nhà Vua Yêu 7.0 7.2 7.0 7.3 (18th) 7.8
Rating tập 7 Khi Nhà Vua Yêu 6.9 6.7 (19th) 7.0 (19th) 7.5 (13th) 8.0
Rating tập 8 Khi Nhà Vua Yêu 7.6 (17th) 7.2 (16th) 7.2 (17th) 7.6 (12th) 8.0
Rating tập 9 Khi Nhà Vua Yêu 6.5
n/a
5.9 6.1
Rating tập 10 Khi Nhà Vua Yêu 7.3 (18th)
n/a
6.8 7.3 (19th)
Rating tập 11 Khi Nhà Vua Yêu 6.5 (20th)
n/a
6.3 (20th) 6.1 (19th)
Rating tập 12 Khi Nhà Vua Yêu 6.7 (19th) 6.1 (20th) 6.9 (17th) 7.1 (16th) 8.1
Rating tập 13 Khi Nhà Vua Yêu 6.6 6.7 (20th) 5.6 5.7 7.9
Rating tập 14 Khi Nhà Vua Yêu 7.0 (19th)
n/a
6.3 6.9 (17th)
Rating tập 15 Khi Nhà Vua Yêu 7.0 (18th) 6.9 (19th) 6.2 (20th) 6.4 (18th) 8.3
Rating tập 16 Khi Nhà Vua Yêu 7.5 (17th) 7.4 (15th) 7.2 (15th) 7.5 (13th) 8.4
Rating tập 17 Khi Nhà Vua Yêu 7.0
n/a
6.5
n/a
Rating tập 18 Khi Nhà Vua Yêu 7.0
n/a
6.6
n/a
Rating tập 19 Khi Nhà Vua Yêu
n/a
6.5 (20th)
n/a
n/a
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 20
n/a
n/a
7.4 (17th)
n/a
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 21
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 22
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 23
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 24
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 25
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 26
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 27
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 28
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 29
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 30
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 31
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 32
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 33
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 34
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 35
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 36
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 37
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 38
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 39
Rating Khi Nhà Vua Yêu tập 40

 

Loading...

Viết bình luận

Có thể bạn chưa biết?