Home TV Show & PhimRating Tổng hợp rating phim Ngày Mai Bên Em – Tomorrow With You

Tổng hợp rating phim Ngày Mai Bên Em – Tomorrow With You

bởi 360Kpop
0 bình luận

Tổng hợp rating chi tiết các tập phim Ngày Mai Bên Em. Được cập nhật liên tục mỗi tuần.

Rating từng tập Ngày Mai Bên Em Nielsen Korea (%) TNmS (%)
Toàn Quốc Seoul Peak
Rating Ngày Mai Bên Em tập 1 3.178 3.989 4.6 3.9
Rating Ngày Mai Bên Em tập 2 3.023 3.834 4.8 3.1
Rating Ngày Mai Bên Em tập 3 2.261 2.586
Rating Ngày Mai Bên Em tập 4 1.808 1.597 3.0
Rating Ngày Mai Bên Em tập 5 1.757 1.788 2.4
Rating Ngày Mai Bên Em tập 6 1.568 1.747 2.8 1.9
Rating Ngày Mai Bên Em tập 7 1.599 1.839 1.8
Rating Ngày Mai Bên Em tập 8 1.122 1.5
Rating Ngày Mai Bên Em tập 9 1.158 1.6
Rating Ngày Mai Bên Em tập 10 1.518 1.890 1.8
Rating Ngày Mai Bên Em tập 11 0.868 1.3
Rating Ngày Mai Bên Em tập 12 1.081 1.5
Rating Ngày Mai Bên Em tập 13 1.022 1.3
Rating Ngày Mai Bên Em tập 14 1.094 1.5
Rating Ngày Mai Bên Em tập 15 0.943
Rating Ngày Mai Bên Em tập 16 1.822 2.382

 

Loading...

Viết bình luận

Có thể bạn chưa biết?