Home / Rating Phim Hàn / Tổng hợp rating Goblin – Yêu Tinh ( Full )

Tổng hợp rating Goblin – Yêu Tinh ( Full )

Share now~Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Tổng hợp rating phim Goblin – Yêu Tinh (Full)

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 1 : 6.322% ( Toàn Quốc ) – 7.540% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 2 : 7.904% ( Toàn Quốc ) – 10.024% ( Seoul)

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 3 : 12.471% ( Toàn Quốc ) – 14.274% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 4 : 11.373% ( Toàn Quốc ) – 13.768% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 5 : 11.507% ( Toàn Quốc ) – 12.075% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 6 : 11.618% ( Toàn Quốc ) – 14.772% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 7 : 12.297% ( Toàn Quốc ) – 13.993% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 8 : 12.344% ( Toàn Quốc ) – 14.748% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 9 : 12.933% ( Toàn Quốc ) – 13.333% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 10 : 12.702% ( Toàn Quốc ) – 14.551% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 11 : 13.894% ( Toàn Quốc ) – 15.749% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 12 : 13.712% ( Toàn Quốc ) – 15.680% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 13 : 14.254% ( Toàn Quốc ) – 16.525% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 14 : 16.043% ( Toàn Quốc ) – 17.767% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 15 : 16.917% ( Toàn Quốc ) – 18.829% ( Seoul )

Rating Goblin – Tình chàng yêu tinh tập 16 : 18.680% ( Toàn Quốc ) – 20.986% ( Seoul )

 

Loading...

Có phải bạn đang tìm:

  • rattinh phim golbin
Share now~Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

About Mad Sheep

Check Also

rating-tap-13

Tổng hợp rating thứ 2 1/5: rating tập 13 Kẻ Nói Dối và Người Tình giảm nhẹ

Share now~ Theo thống kê Nielsen Korea, Whisper tăng 4.1% lên 16%, khu vực đô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BOT MÒ PASS ĂN CẶC À * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

KPHIM