Home / Rating Phim Hàn / Tổng hợp rating bộ phim Mặt Nạ Quân Chủ (Ruler – Master of The Mask)

Tổng hợp rating bộ phim Mặt Nạ Quân Chủ (Ruler – Master of The Mask)

Bộ phim Mặt Nạ Quân Chủ (Ruler – Master of The Mask) là bộ phim cổ trang bom tấn của đài MBC. Lên sóng vào khung giờ thứ 4 – thứ 5 hàng tuần – tổng hợp rating của phim – cập nhật liên tục.

Rating từng tập phim
Mặt Nạ Quân Chủ
Thống kế từ  TNmS (%) Thống kế từ  Nielsen Korea (%)
Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul
Average Peak
Rating tập 1 Mặt Nạ Quân Chủ 8.8 (9th) 10.0 (5th) 9.7 (6th) 10.5 (5th) 12.1
Rating tập 2 Mặt Nạ Quân Chủ 10.1 (6th) 10.9 (4th) 11.6 (4th) 12.1 (4th) 14.2
Rating tập 3 Mặt Nạ Quân Chủ 10.4 (8th) 11.5 (6th) 10.5 (6th) 11.2 (5th) 13.0
Rating tập 4 Mặt Nạ Quân Chủ 10.8 (6th) 11.9 (5th) 12.6 (4th) 13.4 (4th) 14.9
Rating tập 5 Mặt Nạ Quân Chủ 8.5 (12th) 10.4 (6th) 11.2 (5th) 11.8 (5th) 13.0
Rating tập 6 Mặt Nạ Quân Chủ 9.2 (10th) 11.0 (5th) 12.5 (4th) 12.9 (4th) 14.4
Rating tập 7 Mặt Nạ Quân Chủ 10.4 (6th) 11.8 (5th) 12.0 (5th) 12.9 (5th) 14.6
Rating tập 8 Mặt Nạ Quân Chủ 11.6 (5th) 13.1 (4th) 13.4 (4th) 14.2 (3rd) 16.0
Rating tập 9 Mặt Nạ Quân Chủ 10.6 (8th) 10.9 (6th) 11.9 (6th) 12.7 (5th) 14.5
Rating tập 10 Mặt Nạ Quân Chủ 11.7 (5th) 12.6 (4th) 13.8 (4th) 15.2 (3rd) 16.9
Rating tập 11 Mặt Nạ Quân Chủ 11.1 (7th) 11.7 (5th) 12.1 (6th) 13.2 (5th) 15.2
Rating tập 12 Mặt Nạ Quân Chủ 12.3 (5th) 13.3 (4th) 13.8 (4th) 15.1 (3rd) 17.0
Rating tập 13 Mặt Nạ Quân Chủ 11.8 (6th) 13.8 (4th) 11.7 (6th) 12.2 (4th) 14.0
Rating tập 14 Mặt Nạ Quân Chủ 12.8 (4th) 15.7 (3rd) 13.6 (3rd) 14.5 (3rd) 15.9
Rating tập 15 Mặt Nạ Quân Chủ 12.0 (6th) 14.5 (5th) 12.0 (6th) 12.6 (5th) 13.9
Rating tập 16 Mặt Nạ Quân Chủ 13.4 (5th) 15.8 (2nd) 13.6 (4th) 14.2 (3rd) 17.1
Rating tập 17 Mặt Nạ Quân Chủ 11.6 (6th) 13.0 (5th) 10.9 (7th) 11.0 (6th) 14.7
Rating tập 18 Mặt Nạ Quân Chủ 12.4 (5th) 14.0 (3rd) 11.9 (5th) 11.6 (5th) 15.8
Rating tập 19 Mặt Nạ Quân Chủ 11.0 (7th) 13.0 (5th) 11.2 (6th) 11.2 (6th) 15.1
Rating tập 20 Mặt Nạ Quân Chủ 11.4 (6th) 14.0 (4th) 12.2 (5th) 12.1 (5th 16.0
Rating tập 21 Mặt Nạ Quân Chủ 11.8 (5th) 13.0 (5th) 11.3 (5th) 11.8 (5th) 15.3
Rating tập 22 Mặt Nạ Quân Chủ 13.0 (4th) 14.5 (2nd) 13.0 (4th) 13.8 (3rd) 16.4
Rating tập 23 Mặt Nạ Quân Chủ 10.3 (5th) 11.3 (5th) 11.3 (5th) 11.3 (5th) 12.6
Rating tập 24 Mặt Nạ Quân Chủ 12.0 (4th) 13.2 (3rd) 13.4 (4th) 13.2 (4th) 14.9
Rating tập 25 Mặt Nạ Quân Chủ 10.3 (8th) 11.5 (5th) 10.6 (6th) 10.8 (7th) 12.0
Rating tập 26 Mặt Nạ Quân Chủ 11.8 (5th) 13.0 (4th) 13.2 (4th) 13.5 (3rd) 15.0
Rating tập 27 Mặt Nạ Quân Chủ 10.0 (9th) 11.9 (5th)
Rating tập 28 Mặt Nạ Quân Chủ 11.6 (5th) 14.1 (3rd) 15.7
Rating tập 29 Mặt Nạ Quân Chủ 9.6 (7th) 11.0 (5th) 12.3
Rating tập 30 Mặt Nạ Quân Chủ 11.2 (4th) 13.7 (3rd) 14.9
Rating tập 31 Mặt Nạ Quân Chủ 10.5 (6th) 12.6 (4th) 13.3
Rating tập 32 Mặt Nạ Quân Chủ 12.2 (4th) 14.5 (2nd) 14.4 (4th) 14.6 (3rd) 16.2
Rating tập 33 Mặt Nạ Quân Chủ 12.1 (6th) 14.0 (4th) 12.6 (5th) 13.3 (5th) 16.1
Rating tập 34 Mặt Nạ Quân Chủ 14.0 (4th) 14.6 (3rd) 13.6 (4th) 14.5 (4th) 16.8
Rating tập 35 Mặt Nạ Quân Chủ 12.9 (5th) 15.2 (4th) 12.8 (5th) 13.5 (5th) 17.0
Rating tập 36 Mặt Nạ Quân Chủ 14.7 (4th) 16.6 (3rd) 14.9 (3rd) 15.2 (2nd) 17.7
Rating tập 37 Mặt Nạ Quân Chủ 15.5 (5th) 18.0 (2nd) 13.2 (5th) 13.9 (5th) 20.0
Rating tập 38 Mặt Nạ Quân Chủ 17.6 (3rd) 20.3 (1st) 14.5 (4th) 15.2 (2nd) 21.9
Rating tập 39 Mặt Nạ Quân Chủ 14.4 (5th) 16.1 (4th) 13.3 (5th) 13.5 (5th) 18.3
Rating tập 40 Mặt Nạ Quân Chủ 16.0 (3rd) 18.4 (2nd) 14.4 (3rd) 14.7 (3rd) 19.0
XEM THÊM  Rating 28.3: Phim Kẻ dối trá và người tình tập 4 đã tăng trưởng

rulermasterofthemask_banner_01

About indigoToCerulean

Check Also

Rating thứ 4 ngày 10.5: Tập 1, 2 Mặt Nạ Quân Chủ khởi động thuận lợi

Share now~FacebookTwitteremail Theo thống kê Nielsen Korea, Hai tập đầu của phim Mặt Nạ Quân …

Leave a Reply