Home / Rating Phim Hàn / Tổng hợp rating bộ phim Kẻ nói dối và người tình (The Liar and His Lover)

Tổng hợp rating bộ phim Kẻ nói dối và người tình (The Liar and His Lover)

Bộ phim Kẻ nói dối và người tình (The Liar and His Lover) là bộ phim của đài truyền hình cáp tVN. Lên sóng vào khung giờ thứ 2 – thứ 3 hàng tuần – tổng hợp rating của phim – cập nhật liên tục.

Rating từng tập phim
Kẻ nói dối và người tình
Thống kế từ Nielsen Korea (%) Thống kê từ TNmS (%)
Toàn Quốc  Seoul Peak
Rating tập 1 Kẻ nói dối và người tình 1.313 1.707 2.7 2.0
Rating tập 2 Kẻ nói dối và người tình 1.427 1.345 1.9 1.7
Rating tập 3 Kẻ nói dối và người tình 1.267 1.765 1.8 1.3
Rating tập 4 Kẻ nói dối và người tình 1.839 2.309 2.2 1.7
Rating tập 5 Kẻ nói dối và người tình 1.435 1.775 1.7
Rating tập 6 Kẻ nói dối và người tình 1.460 1.506 1.2
Rating tập 7 Kẻ nói dối và người tình 1.693 2.012 1.7
Rating tập 8 Kẻ nói dối và người tình 1.623 1.828 1.7
Rating tập 9 Kẻ nói dối và người tình 1.494 1.839 1.3
Rating tập 10 Kẻ nói dối và người tình 1.433 1.719 1.2
Rating tập 11 Kẻ nói dối và người tình 1.384 1.641 1.2
Rating tập 12 Kẻ nói dối và người tình 1.592 2.015 1.4
Rating tập 13 Kẻ nói dối và người tình 1.387 1.609 1.0
Rating tập 14 Kẻ nói dối và người tình 1.550 1.736 1.8
Rating tập 15 Kẻ nói dối và người tình 1.227 1.8
Rating tập 16 Kẻ nói dối và người tình 1.379 1.501 1.4
XEM THÊM  Tổng hợp rating bộ phim Bị Cáo (Defendant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *