Home / Rating Phim Hàn / Tổng hợp rating bộ phim Bị Cáo (Defendant)

Tổng hợp rating bộ phim Bị Cáo (Defendant)

Share now~Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Tổng hợp rating bộ phim Bị Cáo. Rating sẽ được cập nhật liên tục vào mỗi tuần.

Rating từng tập phim
TNmS Ratings AGB Nielsen
Toàn Quốc Seoul Toàn Quốc Seoul
Rating Bị Cáo Tập 1 11.9% (5th) 13.9% (4th) 14.5% (4th) 16.3% (4th)
Rating Bị Cáo Tập 2 12.9% (4th) 15.1% (4th) 14.9% (4th) 16.1% (3rd)
Rating Bị Cáo Tập 3 12.8% (4th) 15.1% (3rd) 17.3% (3rd) 18.2% (2nd)
Rating Bị Cáo Tập 4 14.8% (4th) 17.8% (3rd) 18.7% (3rd) 20.8% (2nd)
Rating Bị Cáo Tập 5 14.2% (4th) 16.3% (3rd) 18.6% (3rd) 19.6% (2nd)
Rating Bị Cáo Tập 6 15.3% (4th) 18.5% (2nd) 18.6% (3rd) 19.6% (2nd)
Rating Bị Cáo Tập 7 15.8% (4th) 18.9% (3rd) 20.9% (3rd) 22.4% (1st)
Rating Bị Cáo Tập 8 16.6% (4th) 20.2% (2nd) 22.2% (2nd) 23.8% (2nd)
Rating Bị Cáo Tập 9 15.9% (4th) 20.0% (2nd) 21.4% (3rd) 23.1% (2nd)
Rating Bị Cáo Tập 10 16.8% (4th) 20.4% (2nd) 22.2% (2nd) 23.4% (2nd)
Rating Bị Cáo Tập 11 19.8% (3rd) 22.7% (2nd) 23.3% (2nd) 24.6% (1st)
Rating Bị Cáo Tập 12 19.0% (3rd) 22.1% (1st) 22.9% (2nd) 23.9% (2nd)
Rating Bị Cáo Tập 13 18.8% (3rd) 22.2% (2nd) 23.7% (2nd) 25.4% (1st)
Rating Bị Cáo Tập 14 20.1% (3rd) 24.3% (1st) 24.9% (2nd) 26.1% (1st)
Rating Bị Cáo Tập 15 20.3% (3rd) 23.5% (2nd) 25.6% (2nd) 27.1% (1st)
Rating Bị Cáo Tập 16 21.3% (3rd) 24.6% (1st) 25.4% (2nd) 27.1% (1st)
Rating Bị Cáo Tập 17 24.8% (2nd) 29.0% (1st) 27.0% (2nd) 28.8% (1st)
Rating Bị Cáo Tập 18 26.6% (2nd) 30.3% (1st) 28.3% (1st) 29.7% (1st)
Loading...

Có phải bạn đang tìm:

  • rating phim bị cáo
Share now~Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

About Mad Sheep

Check Also

Tổng hợp rating thứ 2 1/5: rating tập 13 Kẻ Nói Dối và Người Tình giảm nhẹ

Share now~FacebookGoogle+Twitteremail Theo thống kê Nielsen Korea, Whisper tăng 4.1% lên 16%, khu vực đô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BOT MÒ PASS ĂN CẶC À * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.