Home / Rating Phim Hàn / Tổng hợp rating bộ phim Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon ( Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon )

Tổng hợp rating bộ phim Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon ( Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon )

Bộ phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon (Strong Woman Do Bong Soon) là bộ phim của đài truyền hình cáp JTBC. Lên sóng vào khung giờ thứ 6 – thứ 7 hàng tuần – tổng hợp rating của phim – cập nhật liên tục.

Rating từng tập phim
Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon)
Thống kê từ Nielsen Korea (%) Thống kê từ TNmS (%)
Toàn Quốc Seoul
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 1
3.829 4.044 3.9
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 2
5.758 6.041 6.1
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 3
6.081 7.003 5.5
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 4
8.301 8.669 8.3
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 5
7.113 8.025 6.7
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 6
8.692 8.632 7.7
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 7
6.834 7.119 7.1
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 8
9.603 10.261 8.8
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 9
7.423 8.019 8.8
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 10
9.668 9.286 9.8
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 11
7.772 8.572 7.7
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 12
8.477 8.352 9.1
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 13
7.448 8.036 8.9
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 14
8.597 9.251 9.8
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 15
7.834 8.773 7.9
Rating Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon
(Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) tập 16
8.957 9.625 9.8
XEM THÊM  Rating thứ 5 ngày 18.5: Tập 7 + 8 Mặt Nạ Quân Chủ tăng mạnh

Theo wiki.d-addicts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *